Mình thích thì mình làm thôi

Mình thích thì mình làm thôi

Tất cả mọi người đều nghĩ rằng, ta làm một việc gì đó — đặc biệt là những việc phi thường — đều phải có lí do. Nhưng … Có bao giờ bạn nghĩ rằng người ta làm một việc gì đó chỉ đơn giản là họ thích thì họ làm thôi không? Câu trả lời hay đấy chứ. Luôn … Read More